Geriatrie fysiotherapie – Holystaete – Vlaardingen
Header afbeelding

Adresgegevens

Churchillsingel 400
3137 XB Vlaardingen

Openingstijden

Maandag: 07.30 - 20.00
Dinsdag: 07.30 - 20.00
Woensdag: 07.30 - 21.00
Donderdag: 07.30 - 19.00
Vrijdag: 07.30 - 19.00

Geriatrie fysiotherapie

Wat is geriatrie fysiotherapie?

De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen omtrent het diagnosticeren en behandelen van problematiek die kwetsbare ouderen ervaren in het dagelijks leven. Patiënten krijgen hulp bij bijvoorbeeld herstel na een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Door de specifieke kennis en vaardigheden kan er getraind worden met ouderen om hun potentieel beter te benutten.

Onderzoek

In het eerste gesprek zal de geriatriefysiotherapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, het beloop, hoe de klachten veranderen in de tijd en in welke mate de klachten belemmerend voor u zijn en op welke wijze. Het lichamelijk onderzoek zal bestaan uit een aantal fysieke testen en onderzoeken die gedaan zullen worden. Voorbeelden van het onderzoek zijn:

  • Kracht testen van de benen of handen
  • Het evenwicht in kaart brengen van de benen voor mogelijk een verhoogd valrisico.
  • Het looppatroon evalueren
  • Conditie in kaart brengen
  • Specifieke vragenlijsten afnemen

Na het onderzoek zal gezamenlijk bekeken worden of fysiotherapie geïndiceerd is en een behandelplan worden opgesteld.

Behandeling

Het algemene doel is vaak dat u zo actief/functioneel mogelijk kan blijven, zodat u alle dagelijkse activiteiten kan blijven uitvoeren. De behandeling zal voornamelijk bestaan uit oefentherapie samen met de geriatriefysiotherapeut en u zal huiswerkoefeningen meekrijgen die u zelfstandig dient uit te voeren. Een aantal mogelijke vormen van behandelingen zijn:

  • Valtraining, valpreventie indien u een hoog valrisico heeft
  • Valangst verminderen indien u bang bent om te vallen
  • Looptraining met of zonder loophulpmiddel (stok, rollator)
  • Coach2Move programma indien het bewegen en de dagelijkse activiteiten moeizamer gaan
  • Evalueren van de huidige medicatie

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Wanneer geriatrie fysiotherapie?

Merkt u de laatste tijd dat het opstaan uit de stoel of het (buiten) lopen moeilijker wordt? Raakt u steeds vaker uit evenwicht of bent u bang om te vallen? Bent u de laatste tijd minder in beweging of gaat dit lastiger (door pijnklachten)? Er kan geholpen worden met het uitzoeken van de juiste stok of rollator. Op de praktijk heeft de behandeling het meeste effect wegens alle beschikbare faciliteiten als een oefenzaal met attributen. Indien u niet meer naar buiten kunt of er geen mogelijkheid is om naar de praktijk te komen, kan er een huisbezoek ingepland worden.

Heeft u zich ooit gerealiseerd dat na een week in bed door een simpele griep uw spierkracht gemiddeld 15% is afgenomen? Voor een zelfstandig thuiswonende van 70 jaar kan dit heel nadelig uitpakken als er niets aan gedaan wordt. Het zorgt voor een verhoogde valkans en heeft verminderde zelfstandigheid tot gevolg.  

https://www.coach2move.com/