Bejegening – Holystaete – Vlaardingen

Holystaete

Header afbeelding

Bejegening

Om de omgang met en behandeling van de cliënt te reguleren, heeft de praktijk bepaalde regels opgesteld. Deze regels worden toegepast tijdens het behandelen van de cliënt.

Voorafgaand aan de behandeling zal de werkwijze aan de cliënt worden uitgelegd. Dit omvat een uitleg van de handelingen die zullen worden verricht. Als de cliënt bezwaren heeft tegen bepaalde handelingen, dient dit direct te worden gemeld.

  1. Indien de cliënt bijvoorbeeld vanwege religieuze overtuigingen bezwaar heeft tegen bepaalde handelingen of behandelingsvormen, dient dit bij de eerste afspraak te worden aangegeven. Op basis hiervan kan de behandelende fysiotherapeut beoordelen of de cliënt behandeld kan worden.
  2. Als een cliënt bezwaar heeft tegen behandeling door een fysiotherapeut van een ander geslacht, moet dit vóór het eerste consult worden gemeld.
  3. De behandeling vindt over het algemeen plaats in een aparte ruimte waar alleen de fysiotherapeut en de cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen er meerdere personen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
  4. Als er tijdens de behandeling anderen aanwezig zijn, zoals een stagiair(e), zal er vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.
  5. De fysiotherapeut en eventuele begeleiders moeten zich respectvol gedragen tegenover de cliënt en ongewenste informele omgangsvormen vermijden.
  6. Als er ongewenste situaties ontstaan, zal in overleg tussen de cliënt en de therapeut een andere therapeut worden ingeschakeld of kan de behandeling worden beëindigd.
  7. Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met anderen worden besproken.
  8. Als u van mening bent dat de praktijk niet correct omgaat met uw gegevens, kunt u dit kenbaar maken via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk.