Visie – Holystaete – Vlaardingen

Holystaete

Header afbeelding

Visie

In de praktijk wordt ernaar gestreefd verantwoorde en doelgerichte hulp aan de cliënten te bieden. De zorg dient “doelmatig, doeltreffend en patiëntgericht” te zijn. Dit houdt in dat de behandeling zo goed mogelijk aansluit bij de cliënt om een zo optimaal mogelijk behandelresultaat verwacht wordt en de cliënt tevreden is.

Naast het bieden van professionele hulp wordt er gewerkt volgens de theorie van de evidence based practice. Er is in het handelen een continue afweging tussen externe evidentie (het best beschikbare bewijs), de klinische expertise (klinische vaardigheden van de therapeut) en de patient values (normen, waarden, meningen en gedachten van de cliënt).

Deze manier van werken heeft ertoe bijgedragen dat de kwaliteit van hulp hoog is, zowel op curatief als op preventief niveau. Het uiteindelijke resultaat is een moderne en goed functionerende praktijk waar continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering. Om dit proces van kwaliteitsbewaking te borgen is er continu na- en bijscholing. De werkzame therapeut staat ingeschreven in verschillende registers zoals de BIG, KNGF, NVMT, CKR en KvK.

Al met al kan er dus gezegd worden dat er wordt gehandeld naar de allernieuwste opvattingen over gezondheid, ziekte en de rol van hulpverlening.