Visie – Holystaete – Vlaardingen
Header afbeelding

Adresgegevens

Churchillsingel 400
3137 XB Vlaardingen

Openingstijden

Maandag: 07.30 - 20.00
Dinsdag: 07.30 - 20.00
Woensdag: 07.30 - 21.00
Donderdag: 07.30 - 19.00
Vrijdag: 07.30 - 19.00

Visie

In de praktijk wordt er naar gestreefd verantwoorde en doelgerichte hulp aan de clienten aan te bieden. De zorg dient “doelmatig, doeltreffend en patientgericht” te zijn. Dit houdt in dat de behandeling zo goed mogelijk aansluit bij de client opdat een zo optimaal mogelijk behandelresultaat verwacht wordt en de client tevreden is.

Naast het professioneel bieden van hulp wordt er gewerkt volgens de theorie van de EVIDENCE BASED PRACTICE.Er is in het handelen een continue afweging tussen EXTERNE EVIDENTIE (het best beschikbare bewijs), de KLINISCHE EXPERTISE (spreekkamerwerkelijkheid) en de PATIENT VALUES (normen, waarden, meningen en gedachten van de cliënt).

Deze manier van werken heeft ertoe bijgedragen dat de kwaliteit van hulp hoog is, zowel op curatief als op preventief niveau. Het uiteindelijke resultaat is een moderne en goed functionerende praktijk waar continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering. Om dit proces van kwaliteitsbewaking te borgen is er continu na- en bijscholing. De werkzame therapeut staat ingeschreven in verschillende registers zoals de BIG, KNGF, NVMT, CKR en KvK.

Samengevat kan er dus gezegd worden dat wordt gehandeld naar de modernste opvattingen over gezondheid en ziekte en de rol van hulpverlening.