Privacy reglement – Holystaete – Vlaardingen

Holystaete

Header afbeelding

Privacy reglement

Om uw behandeling optimaal te kunnen uitvoeren, houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Deze registratie valt onder de wet op de Persoonsgegevens, die regels bevat met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, het beheer ervan, de personen die toegang hebben tot de gegevens en uw recht op inzage. Al deze zaken zijn vastgelegd in een reglement.

Uw fysiotherapeut gaat uiteraard zorgvuldig om met uw gegevens. Naast de Wet op Persoonsregistraties zijn er specifieke regels vastgelegd in een privacyreglement. Hieronder volgt een samenvatting van dit reglement:

  1. Naast uw behandelend fysiotherapeut hebben een beperkt aantal andere personen toegang tot uw gegevens, zoals waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, stagiaires en administratief personeel. Al deze personen zijn gebonden aan geheimhouding.
  2. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Als u denkt dat bepaalde gegevens onjuist zijn, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te corrigeren. Alleen gegevens die relevant zijn voor uw behandeling worden opgeslagen in uw medisch dossier.
  3. Om de fysiotherapie verder te ontwikkelen en op hoog niveau te houden, is wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Hiervoor kunnen statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens voor dit doel worden gebruikt, zijn ze volledig geanonimiseerd om uw privacy te waarborgen. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor anoniem wetenschappelijk onderzoek, kunt u dit aan uw fysiotherapeut laten weten. Als het onderzoek echter specifieke informatie vereist die tot u persoonlijk herleidbaar is, zal deze informatie alleen worden verstrekt als u schriftelijke toestemming geeft.
  4. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, zelfs niet aan naaste familieleden. Gegevens worden alleen vrijgegeven nadat u hier toestemming voor heeft gegeven. Ook na overlijden worden uw gegevens niet openbaar gemaakt.
  5. Na afloop van uw behandeling worden uw gegevens gedurende 15 jaar gearchiveerd op een zodanige wijze dat alleen een beperkte groep mensen toegang heeft tot de gegevens.
  6. Als u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk.