Manuele therapie – Holystaete – Vlaardingen

Holystaete

Header afbeelding

Manuele therapie

Wat is een manueeltherapeut?

Een master manuele therapie is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een post-HBO opleiding master manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld drie jaar. Deze opleiding biedt toegang tot het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en/of het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT).

Over manuele therapie, het onderzoek en de behandeling.

Manuele therapie richt zich op de diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder. Manueeltherapeuten bedienen zich van specifiek manueel-therapeutische onderzoeks- en behandeltechnieken.

Onderzoek

In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueeltherapeut beslissen of er behandeld kan worden of dat de patiënt terug gaat naar de verwijzend arts met een rapportage waarin om aanvullend medisch onderzoek wordt gevraagd of dat er een contra-indicatie voor manuele therapie is.

Behandeling

Doel van de therapie is zowel het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en de pijn, als het verbeteren van vaardigheden in ADL, werk en sport. Tijdens de manueeltherapeutische behandeling wordt gebruik gemaakt van specifiek mobiliserende technieken, eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken oftewel manipulaties. Een mobilisatie is een repeterend toegepaste techniek, meestal in de beperkte bewegingsrichting. Een manipulatie is een mobilisatie in een eindstand, uitgevoerd met gedoseerde snelheid in een korte impuls. Het is een zuiver passieve, voor de patiënt niet controleerbare beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig, vreemd, maar niet pijnlijk gevoel. De effecten zijn veelal direct merkbaar voor de patiënt: duidelijke verbetering van de mobiliteit en afname van de pijn, waarmee voorwaarden geschapen worden voor verder optimaal herstel.

Wanneer manuele therapie?

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. Door de gespecialiseerde opleiding en het kunnen toepassen van de specifieke onderzoeks- en behandelmethode is manuele therapie uitermate geschikt voor de diagnosestelling, al dan niet in combinatie met de behandeling van aandoeningen of functiestoornissen van het bewegingsapparaat en van de wervelkolom in het bijzonder. Als manuele therapie lokaal niet geindiceerd is, kunnen manueeltherapeutische technieken in andere bewegingsketens voorwaardenscheppend werken voor herstel. De effecten zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker.

Enkele voorbeelden:

  • Hoofd- en nekpijn met slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
  • Nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de arm;
  • Rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn;
  • Lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar het been;
  • Bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek;
  • Knie- en heupslijtage;
  • Andere gewrichtproblemen

Of manuele therapie ook uw klachten kan verhelpen moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.